Kiểm tra vị trí từ khóa trên các công cụ tìm kiếm

تحسين محركات البحث

Kiểm tra vị trí từ khóa


ادخل الدومين :


الكلمات المفتاحية :


تحقق المراكز تصل :

 


أدخل الكلمات الأساسية في سطر منفصل.

مثال:
keyword1
keyword2
keyword3معالجة...

عن الموقع Kiểm tra vị trí từ khóa

Công cụ kiểm tra vị trí từ khóa (Keyword Position Checker) sẽ giúp bạn biết được trang web của bạn đang đứng vị trí thứ mấy trên các công cụ tìm kiếm với những từ khóa mà bạn đang muốn SEO lên vị trí đứng đầu.

Hiện nay công cụ Keyword Position Checker đang trong giai đoạn thử nghiệm (beta) nên vẫn còn lỗi phát sinh, đôi lúc không chính xác với kết quả của Google, bạn chỉ nên tin tưởng vào kết quả của Yahoo! Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để đưa công cụ này hoạt động chính thức và có độ chính xác cao nhất!