Tạo tệp Robots.txt miễn phí 100%

تحسين محركات البحث

Tạo Robots.txt


الافتراضي - جميع الروبوتات:  
    
تأخير-الزحف:
    
خريطة الموقع: (اتركه فارغًا إذا لم يكن لديك) 
     
بحث الروبوتات: Google
  Google Image
  Google Mobile
  MSN Search
  Yahoo
  Yahoo MM
  Yahoo Blogs
  Ask/Teoma
  GigaBlast
  DMOZ Checker
  Nutch
  Alexa/Wayback
  Baidu
  Naver
  MSN PicSearch
   
الدلائل المقيدة: المسار بالنسبة إلى الجذر ويجب أن يحتوي على شرطة مائلة زائدة "/"
 
 
 
 
 
 
   الآن ، قم بإنشاء ملف "robots.txt" في دليلك الجذر. انسخ النص أعلاه والصقه في الملف النصي.


عن الموقع Tạo Robots.txt

Như với sitemap sẽ giúp công cụ biết đường tới những bài viết cần được lập chỉ mục. Còn tệp Robots.txt sẽ giúp các công cụ tìm kiếm biết đâu là phạm vi được lập chỉ mục và không được lập chỉ mục. Ví dụ những trang quản trị, những trang hiển thị kết quả tìm kiếm, những trang trùng lặp nội dung... các bạn nên tránh để cho các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.

Sau khi các bạn tạo tệp robots.txt thì tải file này lên thư mục gốc của tên miền hoặc tên miền con (nếu dùng subdomain).