Công cụ giúp bạn dễ dàng tạo các thẻ meta cho website

Suchmaschinenoptimierung

Tạo thẻ Meta

Seitentitel
Seitenbeschreibung
Site-Schlüsselwörter (durch Kommas getrennt)
Erlauben Sie Robotern, Ihre Website zu indizieren?
Erlaube Robotern, allen Links zu folgen?
Welche Art von Inhalt wird auf Ihrer Website angezeigt?
Was ist Ihre primäre Sprache?

(Optionale Meta-Tags)

Suchmaschinen sollten diese Seite nachher erneut besuchen     Tage.


Autor:Über Tạo thẻ Meta

Trình tạo thẻ meta trong Tiếng Anh gọi là Meta Tag Generator, là một thuật ngữ phổ biến ví nó rất quan trọng trong việc SEO onpage cho một website. Các thẻ meta có công dụng cực kỳ quan trọng để cho trình duyệt của người dùng và các công cụ tìm kiếm xác định các thông tin về trang web. Nếu như thiếu những thẻ meta trên trang web, việc cạnh tranh thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm với các đối thủ là rất khó khăn.

Thẻ <meta> có các thuộc tính cơ bản:

  1. Charset: dùng để xác định kiểu mã hóa ký tự của trang web. (Với tiếng việt thường sử dụng UTF-8)
    Ví dụ: <meta charset="UTF-8">
  2. Name: Tên các loại thông tin như author, keywords, description...
  3. Http-equiv: Xác định kiểu nội dung như content-type, refresh...
  4. Content: Xác định nội dung cung cấp cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm.