Công cụ giúp bạn dễ dàng tạo các thẻ meta cho website

Optimización de motores de búsqueda

Tạo thẻ Meta

Título del sitio
descripción del lugar
Palabras clave del sitio (Separar con comas)
¿Permitir que los robots indexen tu sitio web?
¿Permitir que los robots sigan todos los enlaces?
¿Qué tipo de contenido mostrará su sitio?
¿Cuál es el idioma principal de su sitio?

(Meta Tags opcionales)

Los motores de búsqueda deben volver a visitar esta página después de     dias.


Autor:Acerca de Tạo thẻ Meta

Trình tạo thẻ meta trong Tiếng Anh gọi là Meta Tag Generator, là một thuật ngữ phổ biến ví nó rất quan trọng trong việc SEO onpage cho một website. Các thẻ meta có công dụng cực kỳ quan trọng để cho trình duyệt của người dùng và các công cụ tìm kiếm xác định các thông tin về trang web. Nếu như thiếu những thẻ meta trên trang web, việc cạnh tranh thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm với các đối thủ là rất khó khăn.

Thẻ <meta> có các thuộc tính cơ bản:

  1. Charset: dùng để xác định kiểu mã hóa ký tự của trang web. (Với tiếng việt thường sử dụng UTF-8)
    Ví dụ: <meta charset="UTF-8">
  2. Name: Tên các loại thông tin như author, keywords, description...
  3. Http-equiv: Xác định kiểu nội dung như content-type, refresh...
  4. Content: Xác định nội dung cung cấp cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm.