Công cụ giúp bạn dễ dàng tạo các thẻ meta cho website

optimisation du moteur de recherche

Tạo thẻ Meta

Titre du site
Description du site
Mots-clés du site (séparés par des virgules)
Autoriser les robots à indexer votre site Web?
Autoriser les robots à suivre tous les liens?
Quel type de contenu votre site affichera-t-il?
Quelle est la langue principale de votre site?

(Meta Tags en option)

Les moteurs de recherche devraient revoir cette page après     journées.


Auteur:Sur Tạo thẻ Meta

Trình tạo thẻ meta trong Tiếng Anh gọi là Meta Tag Generator, là một thuật ngữ phổ biến ví nó rất quan trọng trong việc SEO onpage cho một website. Các thẻ meta có công dụng cực kỳ quan trọng để cho trình duyệt của người dùng và các công cụ tìm kiếm xác định các thông tin về trang web. Nếu như thiếu những thẻ meta trên trang web, việc cạnh tranh thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm với các đối thủ là rất khó khăn.

Thẻ <meta> có các thuộc tính cơ bản:

  1. Charset: dùng để xác định kiểu mã hóa ký tự của trang web. (Với tiếng việt thường sử dụng UTF-8)
    Ví dụ: <meta charset="UTF-8">
  2. Name: Tên các loại thông tin như author, keywords, description...
  3. Http-equiv: Xác định kiểu nội dung như content-type, refresh...
  4. Content: Xác định nội dung cung cấp cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm.