Kiểm tra vị trí từ khóa trên các công cụ tìm kiếm

Ottimizzazione del motore di ricerca

Kiểm tra vị trí từ khóa


Inserisci il tuo nome di dominio :


parole :


Controlla le posizioni fino a :

 


Inserisci le parole chiave in una riga separata.

Esempio:
keyword1
keyword2
keyword3in lavorazione...

Di Kiểm tra vị trí từ khóa

Công cụ kiểm tra vị trí từ khóa (Keyword Position Checker) sẽ giúp bạn biết được trang web của bạn đang đứng vị trí thứ mấy trên các công cụ tìm kiếm với những từ khóa mà bạn đang muốn SEO lên vị trí đứng đầu.

Hiện nay công cụ Keyword Position Checker đang trong giai đoạn thử nghiệm (beta) nên vẫn còn lỗi phát sinh, đôi lúc không chính xác với kết quả của Google, bạn chỉ nên tin tưởng vào kết quả của Yahoo! Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để đưa công cụ này hoạt động chính thức và có độ chính xác cao nhất!