Công cụ giúp bạn dễ dàng tạo các thẻ meta cho website

Search Engine Optimization

Tạo thẻ Meta

Tiêu đề trang web
Mô tả trang web
Từ khóa trang web (Tách nhau bằng dấu phẩy)
Cho phép robot lập chỉ mục trang web của bạn?
Cho phép robot theo tất cả các liên kết?
Trang web của bạn sẽ hiển thị loại nội dung nào? (Thường là loại UTF-8)
Ngôn ngữ chính của trang web của bạn là gì?

(Thẻ Meta tùy chọn)

Công cụ tìm kiếm nên xem lại trang này sau     ngày.


Tác giả:Giới thiệu Tạo thẻ Meta

Trình tạo thẻ meta trong Tiếng Anh gọi là Meta Tag Generator, là một thuật ngữ phổ biến ví nó rất quan trọng trong việc SEO onpage cho một website. Các thẻ meta có công dụng cực kỳ quan trọng để cho trình duyệt của người dùng và các công cụ tìm kiếm xác định các thông tin về trang web. Nếu như thiếu những thẻ meta trên trang web, việc cạnh tranh thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm với các đối thủ là rất khó khăn.

Thẻ <meta> có các thuộc tính cơ bản:

  1. Charset: dùng để xác định kiểu mã hóa ký tự của trang web. (Với tiếng việt thường sử dụng UTF-8)
    Ví dụ: <meta charset="UTF-8">
  2. Name: Tên các loại thông tin như author, keywords, description...
  3. Http-equiv: Xác định kiểu nội dung như content-type, refresh...
  4. Content: Xác định nội dung cung cấp cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm.